«آموزش اصول مداحی»
توسط مداحان اهل بیت حاج سعید حدادیان، حاج محمود کریمی و حاج مرتضی طاهری


 

حاج سعید حدادیان

ردیف توضیحات حجم
(KB)
زمان
1 دانلود جلسه اول 1,777 0:06:02
2 دانلود جلسه دوم 1,853 0:07:52
3 دانلود جلسه سوم 1,500 0:06:21
 

حاج محمود کریمی

ردیف توضیحات حجم
(KB)
زمان
1 دانلود جلسه اول 1,934 0:08:12
2 دانلود جلسه دوم 1,952 0:08:17
3 دانلود جلسه سوم 1,579 0:06:42
4 دانلود جلسه چهارم 1,243 0:05:16
 

حاج سعید حدادیان

ردیف توضیحات حجم
(KB)
زمان
1 دانلود جلسه اول 1,363 0:05:47
2 دانلود جلسه دوم 634 0:02:40
برچسب ها :
«آموزش اصول مداحی» توسط مداحان اهل بیت حاج سعید حدادیان ,  حاج محمود کریمی و حاج مرتضی طاهری ,  محمود کریمی اموزشی ,  اموزش مداحی تصویری محمود کریمی ,  اموزش مداحی حاج محمد طاهری ,  اموزش مداحی حاج سعید حدادیان , 

موضوع :
اموزش ,