قرآن همراه با ترجمه فارسی

With Farsi Translation

فاتحه
بقره
آل عمران
نساء
مائده
انعام
اعراف انفال
توبه
یونس
هود
یوسف
رعد
ابراهیم
حجر
نحل
اسراء
کهف
مریم
طه
انبیاء
حج
مؤمنون
نور
فرقان
شعراء
نمل
قصص
عنکبوت
رم
لقمان
سجده
احزاب
سبأ
فاطر
یس
صافات
ص
زمر
غافر
فصلت
شوری
زخرف
دخان
جاثیه
احقاف
محمد
فتح
حجرات
ق
ذاریات
طور
نجم
قمر
رحمن
واقعه
حدید
مجادله
حشر
ممتحنه
صف
جمعه
منافقون
تغابن
طلاق
تحریم
ملک
قلم
حاقه
معارج
نوح
جن
مزمل
مدثر
قیامه
انسان
مرسلات
نبأ
نازعات
عبس
تكویر
انفطار
مطففین
انشقاق
بروج
طارق
اعلی
غاشیه
فجر
بلد
شمس
لیل
ضحی
شرح
تین
علق
قدر
بینه
زلزله
عادیات
قارعه
تكاثر
عصر
همزه
فیل
قریش
ماعون
كوثر
كافرون
نصر
مسد
اخلاص
فلق
ناس
 

دریافت مجموعه فوق بصورت فشرده:
<<< دانلود مجموعه کل سوره ها >>>


برچسب ها :
کتاب قران ,  دانلود کتاب قران ,  کتاب الکترونیکی قران کریم ,  قران ,  کتاب الکترونیک ,  دانلود قران مجید ,  دانلود قران با فرمت پی دی اف ,  دانلود قران با خط عثمان طه ,  دانلود نسخه الکترونیکی قرآن کریم ,  دانلود کتاب ,  دانلود کتاب های الکترونیکی ,  دانلود کتاب پی دی اف ,  دانلود کتاب الکترونیکی ,  دانلود کتاب اموزشی ,  دانلود کتاب جدید ,  دانلود رمان جدید ,  دانلود رایگان قران ,  دانلود رایگان قران نفیس ,  دانلود رایگان کتاب قرآن , 

موضوع :
نرم افزار قرآنی ,